LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương

December 21, 2021

tin tức mới nhất của công ty về LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, LinkAV đã chuyển giao thành công hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp cho Đội Hami Kiểm soát Hỏa hoạn Tân Cương, bao gồm trạm gốc MESH, rơle MESH, trạm gốc mạng riêng LTE, thiết bị đầu cuối cầm tay LTE, LTE CPE, LTE PTZ Camera, thiết bị đầu cuối chỉ huy di động và phụ kiện liên quan, vv.

tin tức mới nhất của công ty về LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương  0

tin tức mới nhất của công ty về LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương  1

tin tức mới nhất của công ty về LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương  2

tin tức mới nhất của công ty về LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương  3

tin tức mới nhất của công ty về LinkAV đã cung cấp Hệ thống liên lạc khẩn cấp MESH & LTE cho Biệt đội Hami Kiểm soát hỏa hoạn Tân Cương  4

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr. Gordon Gong
Tel : 0086 15817349508
Fax : 86-755-83735058
Ký tự còn lại(20/3000)